Курс «Готуємось до ЗНО – 1» розрахований на тривале в часі навчання (до шести місяців). Матеріал курсу структуровано по темах. Крім того, кожен з тестів містить різні форми завдань: тести з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності та відкриті завдання із короткою відповіддю.

Курс «Готуємось до ЗНО – 2» містить тематичні блоки. В цьому курсі 12 тем.

У кожній з тем є по два тести з однаковою кількістю завдань – 20. Ці завдання розділені за видами: 12 – з вибором однієї правильної відповіді; одне завдання на встановлення відповідності та 7 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Особливістю цих тематичних тестів є те, що в кожній темі два майже рівноцінних за складністю тести. Один із тестів має формат тренувального (дозволено необмежену кількість спроб), а другий, наступний за ним тест, є контрольним. І для його проходження є лише одна спроба. Такий підхід виховує в учасника відповідальність за результат контрольного тесту, і тим самим, спонукає більш серйозно підійти до тренувального тесту.

Після тематичних тестів для закріплення наводиться ще 6 комбінованих тестів, у кожному з яких 32 завдання. Ці тести містять по 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді, 4 завдання (№ 21-24) на встановлення відповідності, і решта – 8 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Даний курс містить різноманітні завдання у тестовій формі та завдання відкритої форми із короткою відповіддю.

За розмірами тести по 16 завдань.

На проходження кожного тесту маєте 60 хвилин!

Успіху!

Даний курс містить комплексні тести з математики для підготовки до ЗНО.
В першому блоці наявні 10 тестів по 32 запитання в кожному, які охоплюють усі теми з курсу шкільної математики.

В цьому курсі будуть публікуватись тестові завдання по основних темах для тренування при підготовці до ЗНО з математики.

В цьому курсі публікуємо завдання (у форматі ЗНО) минулих років. Завдання як пробних ЗНО, так і основних та додаткових сесій.