Даний курс створено для п'ятикласників з метою повторення вивченого та тренування у розв'язуванні задач і вправ при підготовці до письмових робіт.