Матеріал цього курсу зорієнтовано на учнів 10 класу, які вивчають математику на профільному рівні.
Даний курс буде цікавий вчителям, які викладають в таких класах. Курс містить, так необхідні вчителю, тести з перших тем стереометрії, паралельність в просторі.
Курс алгебри 10 класу розпочинається вивченням властивостей степеневої функції, ірраціональні рівняння та нерівності.

Наступна тема - це "Тригонометрія", яка теж "достойно" представлена набором завдань для формування навичок розв'язування різноманітних завдань.